bProject

logocollabtive

bProject és el nostre sistema de gestió de projectes basat en el potent sistema Collabtive, una de les solucions de codi obert més populars actualment.

Amb bProject podrà controlar els seus projectes i tasques de forma ordenada, fins amb quatre nivells de control, múltiples usuaris, gestió de fitxers, missatges, o fins i tot control de temps i reporting.

Mantingui els seus projectes a ratlla amb bProject i Collabtive, accedint via web o en la seva versió mòbil a qualsevol lloc, perquè no perdi ni un minut del seu temps i pugui gestionar de forma més eficient als seus equips de treball.

Via web

Amb bProject podrà accedir en qualsevol lloc i en qualsevol moment al seu sistema de gestió de projectes, sense haver de mantenir un servidor dedicat en la seva pròpia infraestructura, i escalant la seva solució en funció de la necessitat que tingui d’usuaris, espai o projectes.

login_collabtive

Gestió de projectes integral

Pot gestionar tots els aspectes relacionats amb els seus projectes, tasques, fites, control de temps, gantt, a través del seu intuïtiva interfície de treball col · laborativa, que li permetrà veure en una sola pantalla l’estat actual del projecte, i controlar des del temps invertit , fins al calendari d’execució previst.

escritorio_ collabtive

Lista de tasques

Pot arribar a controlar fins a quatre nivells en els seus projectes:

Pot controlar tot el seu projecte de primer nivell
Dividiu els projectes en diferents fites per segmentar millor les seves tasques
Agrupeu les seves tasques en diferents llistes que li permetran controlar millor el resultat del projecte
Pot gestionar tantes tasques com vulgui, assignar-les als diferents usuaris del projecte, i generar informes d’activitat posterior.

Gestió d'arxius

Unifiqui la gestió de tots els arxius i fitxers relacionats amb el projecte amb el repositori incorporat per projecte.

Podrà gestionar els permisos perquè només els usuaris o clients autoritzats puguin visualitzar la informació que guardi en el sistema.

Podrà crear carpetes i subcarpetes per organitzar els seus arxius del projecte de forma eficient, i així res quedarà sense desar de forma segura i en el núvol.

archive_ collabtive

Gestió col·laborativa

Amb bProject podrà donar accés limitat als seus col · laboradors, empleats o fins i tot als seus clients, perquè puguin accedir a la informació necessària per contribuir al control i gestió dels seus projectes.

Amb l’accés per a clients, podrà compartir l’estat del projecte per a un control més elevat, mentre que podrà també imputar les hores de dedicació dels seus col · laboradors o empleats, i posteriorment reportar i facturar.

users_ collabtive