Ja som Zimbra Sales Certified Partner

my blog
product key autocad 2015 mac os can i 2015 autocad mep 2017 download for pc my website important site fl studio codes
Ja som Zimbra Sales Certified Partner

Durant aquest mes de maig hem completat el training de Zimbra que ens acredita com Zimbra Sales Certified Partner, i ens permet continuar prestant el servei de comercialització de Zimbra en la seva modalitat VAR (partner per llicències finals), i també ens acredita com a experts en la solució de forma oficial.