BINOCLE es va constituir a l’any 1994 per a donar resposta i suport a l’empresari/directiu que s’enfronta a una situació de mercat constantment canviant i enfocada a la globalització.

Agressiva competitivitat en costos
Desmesurat volum d’informacó
Nous Canals de Distribució
Nous Mercats
Nous Productes Financers
Constants exigències normatives
BINOCLE neix per desenvolupar projectes de diversa índole principalment basats en l’estudi, desenvolupament i planificació de l’Estratègia Empresarial més idònia en cada cas.

El nom de BINOCLE reflecteix clarament tant l’esperit d’aquesta empresa com la voluntat dels seus membres.

Una de les moltes definicions que es poden trobar de la paraula BINOCLE és la següent:

“Es diu de dues lents bessones que serveixen
per aproximar la realitat i analitzar-la”

Serveis:

Direcció Estratègica – Estratègia Empresarial
– Estratègia Empresarial

– Comitès de Direcció i Estratègia

– Comitès de Família

– Comitès de Medi Ambient

– Comitès de la Qualitat

– Diagnosi de Sistemes Informàtics

– Implantacions de Solucions Informàtiques

Auditors de Sistemes: Auditories i Avaluacions
– Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001

– Sistemes de Gestió Medi Ambiental ISO 14001

– Reglament Ambiental EMAS

– Sistemes de Gestió d’Aeronàutica ISO 9100

– Sistemes de Gestió d’Alimentació ISO 22000 i BRC

– Sistemes de Gestió de Protecció de Dades Informàtiques ISO 27000

– Sistemes de Gestió d’Accessibilitat UNE 170001

– Model Europeu d’Excel·lència EFQM