Zimbra

Zimbra Collaboration és el sistema de gestió de correu electrònic i suite de col·laboració de codi obert més potent disponible en l’actualitat. Zimbra proporciona a les organitzacions un augment de la productivitat amb grans llistes d’adreces globals, calendaris i contactes compartits o gestió de documents a la web o sense connexió amb Zimbra Desktop. Incorpora suport per a protocols estàndard (IMAP/POP3) i permet l’ús de gairebé qualsevol client d’escriptori o dispositiu mòbil per a una major flexibilitat per a l’usuari final. Una gran comunitat d’experts en IT, que són capaços de gestionar la majoria de les qüestions tècniques, ofereixen tot el suport a la comunitat de Zimbra a tot el món. Podeu provar la nostra demo de Zimbra Open Source Edition aquí:

https://mail.zimbrademo.net/

Usuari: demo@zimbrademo.net

Contrasenya: btactic

 • Possibilitat de compartir carpetes de correu , contactes , calendaris o fitxers remotament
 • Sincronització remota amb dispositius mòbils ( via OTA , sense cables ) dels correus, calendaris i contactes
 • Multiplataforma ( iPhone , Android , Windows Mobile , BlackBerry 10 ) i compatible amb Activesync
 • Múltiples temes i skins per configurar l’aparença del sistema , personalitzable amb el logo i els colors de la seva empresa ( personalització)
 • Llista global d’usuaris ( GAL ) , que permet que tots els usuaris del sistema es puguin connectar entre ells sense necessitat que estiguin a la llibreta de contactes .
 • Possibilitat d’incorporar comptes externs de correu ( POP3 / IMAP )
 • Sistema de cerca avançat que permet trobar qualsevol element de forma global i ràpida .
 • Plataforma multi idioma , amb sistema de correcció automàtic a l’ idioma desitjat .
 • Sincronització total de correu , contactes i calendaris amb comptes de Google i Yahoo ( Zimbra Desktop ) .
 • Gestió dels elements senzilla , arrossegant i deixant qualsevol element a la carpeta seleccionada .
 • Complements ( Zimlets ) amb diferents funcionalitats , com accés a Google maps , traducció instantània dels correus , accés a aplicacions externes ( SugarCRM , Alfresco , WebEx , Asterisk , ProcessMaker … ) , notes als emails , backup de carpetes de correu , o accés a xarxes socials ( Facebook , Twitter , Digg , … )
 • Importació / exportació de contactes , calendaris i comptes .
 • Utilització senzilla i molt similar a altres sistemes de gestió de correu .
 • Sistema d’importació automàtic de tot el contingut , sistema de carpetes i dades d’altres sistemes de correu ( Outlook , Exchange , Lotus … )
 • Antispam i antivirus incorporats al servidor de correu .
 • Sistema multiplataforma , ja sigui via web ( qualsevol navegador , versió Zimbra Web Client ) , o en el vostre ordinador amb qualsevol sistema operatiu (Windows , Mac o Linux)
 • Compatibilitat amb els protocols de correu POP3 i IMAP, a través de perfils d’usuari diferents (permet enviar i rebre correus amb diferents perfils).
 • Gestió compartida de les carpetes de correu, possibilitat de compartir qualsevol carpeta de correu amb la resta d’usuaris del sistema.
 • Facilitat de creació de carpetes per part dels usuaris, i sistema de gestió integral del correu.
 • Utilització de filtres, recerca d’emails per destinatari, funcions avançades de correu electrònic.
 • Subscripció a fonts de notícies RSS / ATOM
 • Múltiples calendaris, diferenciats per colors. Gestió de recursos i la localització.
 • Compatible amb el protocol CalDAV, sincronització de calendaris remots (google, yahoo, etc)
 • Sincronització via ActiveSync
 • Possibilitat de compartir calendaris amb els diferents usuaris del sistema.
 • Capacitat per publicar calendaris de forma pública, per penjar en un web, enviar a un usuari extern, etc.
 • Diferents vistes de calendari, amb possibilitat d’editar i moure les cites manualment.
 • Possibilitat de crear múltiples llistes o carpetes de tasques per compartir amb altres usuaris de l’empresa.
 • Recordatoris personalitzats per a les tasques.
 • Llista de tasques i subtasques, amb informació de progrés de la tasca
 • Classificació de tasques per prioritat, estat, assumpte, data …
 • Potent eina de gestió de fitxers i documents integrada en el sistema Zimbra, que permet emmagatzemar arxius de qualsevol tipus (documents d’ofimàtica, imatges, música, vídeo, etc).
 • Possibilitat de compartir les carpetes dels maletins entre els usuaris de l’empresa, o fins i tot amb usuaris externs perquè es puguin descarregar arxius públics a través d’URL.
 • Creació de documents de text, fulls de càlcul o presentacions a través del sistema Zimbra Docs, exportables a qualsevol plataforma ofimàtica (MS Office, OpenOffice / LibreOffice, Works …)
 • Possibilitat d’accedir remotament a les carpetes d’arxius a través del sistema de carpetes de windows, mac o linux. Utilitza tecnologia webDAV
Els Zimlets son aplicacions que s’integren amb Zimbra per millorar l’experiència de l’usuari final. La nova funcionalitat pot consistir en simples visualitzacions web (veure mapes, horaris de calendari) o noves fitxes d’aplicació (Zimbra Socials, TimeSheet…) Amb els Zimlets pot sincronitzar  a les fonts de dades d’altres aplicacions (WebEx, Anymeeting…), sistemes de back office interns (sugarCRM, ThinkFree Office, Alfresco…), o gestionar contactes duplicats, entre moltes més funcions. Els administradors configuren quins Zimlets estan disponibles per als usuaris i poden restringir el seu ús dins del conjunt desplegat. Més informació sobre els Zimlets a http://gallery.zimbra.com/