Preguntes Frequents i Manuals

…o escoje una categoría

Ús avançat

Ús avançat Opcions Teniu l’opció d’iniciar el vostre client d’escriptori Nextcloud amb l’ordre nextcloud. S’admeten les opcions següents: nextcloud -h o nextcloud –help Mostra totes

Llegir més >>