Com configurar l’emmagatzemament extern en Nextcloud?

L’aplicació d’emmagatzematge extern ens permet muntar serveis d’emmagatzematge extern, com Google Drive, Dropbox, Amazon S3, servidors d’arxius SMB / CIFS i servidors FTP en Nextcloud. El nostre administrador de servidor de Nextcloud controla quins d’aquests estan disponibles per a nosaltres.

Feu un comentari