Com pujar fitxers pesats en Nextcloud?

En carregar arxius a través del client web, Nextcloud està limitat per les configuracions de PHP i Apache. Per defecte, PHP està configurat per sol càrregues de 2 Mega-bytes. Com aquest límit de càrrega predeterminat no és del tot útil, recomanem que el seu administrador de Nextcloud augmenti les variables de Nextcloud a les mides apropiats per als usuaris.

La modificació de certes variables de Nextcloud requereix accés a administrador. Si necessitem límits de càrrega més grans que els predeterminats (o ja establerts per l’administrador):

  • Ens posarem en contacte amb el nostre administrador per sol·licitar un augment en aquestes variables.

Feu un comentari