Sincronitzar compte de correu extern amb Gmail

Per configurar i sincronitzar un compte de correu extern a Gmail hem de seguir els següents passos:

1. Anem a la pestanya Configuració situada a dalt a la dreta i seguidament a el botó Veure tots els paràmetres.

2. Fem clic a la pestanya Comptes de menú superior i vam entrar a la secció Afegir un altre compte de correu.

3. Introduïm l’adreça de correu externa que volem sincronitzar i avancem de pàgina amb el botó Següent.

4. Omplim els camps nom d’usuari, contrasenya (del compte de correu externa) i servidor i finalitzem amb el botó Afegeix un compte.

Això seria un exemple, contactar amb el seu administrador de Zimbra per saber els valors que han de posar-se.

SERVIDOR POP:

Servidor: mail.zimbrademo.net
Port: 995

5. Quan s’afegeix el compte, si volem enviar correus des del compte que acabem de sincronitzar, marquem l’opció Sí, en cas contrari, l’opció No.

6. Si s’ha seleccionat Sí al pas 5, les dades requerides de servidor SMTP són els següents:

Servidor: mail.zimbrademo.net
Port: 587
A més cal seleccionar la casella de Connexió segura mitjançant TLS i Continua.

Feu un comentari