Com utilitzar la funció d’Etiquetes en Zimbra?

1. Per etiquetar un correu i així tenir-ho ressaltat premerem clic dret sobre el correu i ens desplaçarem fins a l’opció Etiqueta Missatge i premerem Etiqueta nova.

NOTA: Si ja tenim una etiqueta creada, al desplegable Etiqueta Missatge ens apareixerà l’etiqueta ja creada per poder afegir més correus allà en cas que ho desitgem.

2. Un cop hem premut Etiqueta nova, se’ns obrirà una nova finestra en què introduirem un Nom i un color.

3. Quan ja tinguem tots els correus desitjats etiquetats, podrem dirigir-nos a l’apartat Etiquetes del menú lateral esquerra per consultar tots els nostres correus etiquetats.

Una altra important funció interessant de les etiquetes és la possibilitat de visualitzar les etiquetes que altres usuaris fan servir en els seus comptes, a través de les carpetes compartides.

Un exemple de l’ús d’aquesta funció seria la de marcar correus d’una carpeta de correu que comparteixen diferents persones, per saber qui ha llegit o qui no ha llegit un correu determinat.

1. Per entendre com es visualitzen aquestes etiquetes plantegem l’exemple següent:

Nosaltres (Usuari 1) hem compartit una carpeta amb una altra persona (Usuari 2) i hem introduït en aquesta carpeta dos correus. El primer correu està etiquetat per l’Usuari 1 i el segon correu pel Usuari 2.

NOTA: Visualitzarem una etiqueta que no hem introduït nosaltres de color GRIS.

                  ZIMBRA DEL USUARI 1

                  ZIMBRA DEL USUARI 2

NOTA: Si etiquetem un missatge amb una etiqueta que l’altre usuari també té amb el mateix nom, ens apareixerà com una etiqueta nostra. D’aquesta manera podrem establir un sistema d’etiquetes idèntiques en diferents usuaris perquè es pugui establir una col·laboració més efectiva.

Feu un comentari