Compilar OnlyOffice des del codi font (2021 ver. 6.3.1.37)

IMPORTANT: si voleu utilitzar una versió més recent d’Onlyoffice, podeu consultar aquesta documentació: Compilar OnlyOffice desde el código fuente (2022)

Introducció

Onlyoffice és una suite d’office basada en web. Permet editar documents de la suite de Microsoft Office com ara docx, pptx, xlsx i altres de tipus Open Document com odt, ods i odp.

En els nostres serveis SaaS Zimbra i Nextcloud oferim integració amb la mateixa per poder visualitzar i editar documents. Aquest document descriu tècnicament com compilar OnlyOffice des del codi font.

A més de compilar OnlyOffice aquest es modificarà per pujar la limitació per defecte de 20 connexions simultànies per 99999 connexions. És a dir, tindrem un OnlyOffice sense límit de connexions. Això és possible per la llicència AGPL del mateix que ens permet modificar-lo.

Aquest recull ha estat possible gràcies al departament d’R+D de bTactic que va recrear el procés intern de compilat de paquets Debian d’OnlyOffice.

Descàrrega

Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v6.3.1.37-btactic release.
Així mateix li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial d’OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials d’OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Procés de compilat

Sistema base

Es va usar Ubuntu 14.04 minimal (Encara que qualsevol distribució que suporti docker hauria de ser suficient).

Preparació de sistema

sudo -i #

Entrar contrasenya d’usuari

apt-get update apt install -y git docker.io

ln -sf /usr/bin/docker.io /usr/local/bin/docker

sed -i ‘$acomplete -F _docker docker’ /etc/bash_completion.d/docker

service docker status

# docker.io start/running, process 14394

Obtenir tag especial

git clone \

–depth=1 \

–recursive \

q–branch v6.3.1.37-btactic \

https://github.com/btactic/build_tools.git \

/build_tools cd /build_tools

mkdir out

docker build –tag onlyoffice-document-editors-builder .

docker run -v $(pwd)/out:/build_tools/out onlyoffice-document-editors-builder /bin/bash -c ‘cd tools/linux && python3 ./automate.py –branch=tags/v6.3.1.37-btactic’

Compilació del paquet

El paquet onlyoffice-documentserver_6.3.0-111~btactic1_amd64.deb hauria de trobar en el directori: /build_tools/out/package/.
És normal que el tag sigui v6.3.1.37-btactic i després en el nom del paquet tinguem 6.3.0-111~btactic1.

Ús

Utilitza la documentació estàndard de com instal·lar els paquets oficials d’Ubuntu com: https://helpcenter.onlyoffice.com/installation/docs-community-install-ubuntu.aspx

Ara no bé no afegiu el repositori de OnlyOffice i quan se li demani instal·lar el paquet onlyoffice-documentserver faci en el seu lloc:

sudo apt-get install /path/to/onlyoffice-documentserver_6.3.0-111~btactic1_amd64.deb

Descàrrega

Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v6.3.1.37-btactic release.
Així mateix li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial de OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials de OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Més enllà

Per a més detalls tècnics pot consultar: README-BUILD-DEBIAN-PACKAGE-NO-LIMITS.md.

Feu un comentari