Configurar un compte SMTP extern a Zimbra

A Zimbra es poden configurar comptes externes de correu per a visualitzar bústies que no estan en Zimbra (com Gmail o Outlook.com per exemple), tal com descrivim en el manual https://www.btactic.com/com-configurar-comptes-externs-en-zimbra/?lang=ca, però per poder ENVIAR usant el protocol SMTP des de Zimbra, cal configurar un compte SMTP (només es pot fer amb un compte extern) … Llegiu més