Com configurar la sincronització de contactes amb Android CardDAV Sync?

1. Per sincronitzar els nostres contactes amb CardDAV-Sync ens dirigirem primerament a Play Store per descarregar l’aplicació que ens permetrà fer-ho. Per fer això podem obrir el següent enllaç o bé buscar-la manualment.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.carddav.sync&hl=es

2. Per buscar-la manualment buscarem Play Store (representat amb un triangle de colors) en el nostre Smartphone i un cop dins, a la barra de recerca, introduirem carddav-sync free. Premem sobre l’aplicació i Instal·lar.

3. En aquest moment, ja tindrem instal·lada CardDAV-Sync en el nostre dispositiu. Per iniciar sessió en l’aplicació la buscarem al menú del nostre dispositiu. Un cop oberta ens apareixerà un llistat de diferents tipus de compte per afegir. Premerem en CardDAV.

4. Seguidament ens apareixeran un llistat de camps a omplir. En primer lloc, introduirem el servidor (en cas de desconeixement contactarem amb el nostre proveïdor). En segon lloc, marcarem l’opció Utilitza SSL. En tercer lloc, l’adreça de correu. Finalment, la contrasenya.

5. Continuarem amb Next i en la següent pantalla seleccionarem tot allò que vulguem sincronitzar. Introduirem un nom per a diferenciar-lo d’altres comptes que tinguem en els nostres contactes, SENSE marcar l’opció “Sync from server to phone only” i finalitzarem el procés amb Finish.

6. A continuació farem clic en Done i comprovarem que els contactes estan correctament sincronitzats. Per fer això, seleccionarem el nostre compte a la pantalla que ens apareixerà. Seguidament ens dirigirem als tres punts situats a dalt a la dreta un cop oberta l’aplicació i premerem Manage account. Un cop fet això, ens assegurarem que l’opció de Contactes aquesta activada.

 

7. Finalment ens dirigirem a la nostra aplicació de contactes per defecte i observarem com s’han sincronitzat tots els nostres contactes.

Feu un comentari