Com crear una aplicació d’Internet a partir de Google Chrome?

1. Per crear una aplicació d’Internet a partir de Google Chrome, ens dirigirem primerament a la pàgina de la qual volem crear l’aplicació. Un cop a la pàgina, accedirem als paràmetres de Chrome representat amb tres punts.

2. En el desplegable, seleccionarem l’opció Més eines i premerem Afegeix a l’escriptori… .

3. Ens apareixerà una finestra emergent en la qual escollirem el nom que desitgem per a la nostra aplicació i premerem Afegeix.

4. Finalment ens dirigirem a l’escriptori i observarem com s’ha creat una nova icona de la pàgina que podem obrir com una aplicació.

Feu un comentari