Com imprimir missatges a Zimbra

Per imprimir missatges de correu electrònic a Zimbra, podem imprimir de forma individual o massiva qualsevol missatge que tinguem en les nostres safates, seguint aquests passos:

IMPRIMIR MISSATGE DE CORREU INDIVIDUAL

Seleccionem el missatge, posant-sobre de la mateixa a la vista de missatges de Zimbra:

A continuació accedim a Accions i des del desplegable, premem sobre Imprimeix

Alternativament, també podem prémer botó dret sobre l’email que volem imprimir, i al menú desplegable ens apareixerà l’opció imprimir.

Igualment, també podem prémer la tecla “p” sobre el missatge que volem imprimir, i ens apareixerà la mateixa pantalla d’impressió del nostre sistema.

IMPRIMIR MISSATGE DE CORREU MASSIVAMENT

Si necessitem imprimir diversos missatges en una sola pàgina / s, podem seleccionar diversos missatges utilitzant la casella dels missatges, o la casella de selecció múltiple que tenim a la part superior esquerra de la llista de missatges:

En cas que tinguem molts missatges, a l’hora de seleccionar amb la casella de selecció múltiple, ens apareixerà a la part superior central del nostre navegador, un avís que ens permet seleccionar TOTS els missatges que tinguem a la nostra safata:

Aquesta funció també està disponible prement la combinació de tecles Ctrl + Majús + a un cop se selecciona un missatge.

Un cop tinguem tots els missatges que volem imprimir seleccionats, es poden imprimir accedint a Accions / Imprimir, o bé prement la tecla “p”

Feu un comentari