Com imprimir missatges a Zimbra

Per imprimir missatges de correu electrònic a Zimbra, podem imprimir de forma individual o massiva qualsevol missatge que tinguem en les nostres safates, seguint aquests passos: IMPRIMIR MISSATGE DE CORREU INDIVIDUAL Seleccionem el missatge, posant-sobre de la mateixa a la vista de missatges de Zimbra: A continuació accedim a Accions i des del desplegable, premem … Llegiu més