Com incrustar la signatura per URL en Zimbra utilitzant el maletí?

1. Per incrustar la signatura per URL en Zimbra utilitzant el maletí ens dirigirem primerament a la pestanya de Maletí i crearem un maletí nou (clic dret sobre el nostre nom en Nou maletí).

2. El nombrarem com firma i premerem Accepta.

3. En aquest Maletí, afegirem la imatge que desitgem incrustar en la nostra signatura. Per això premerem Carrega fitxer i posteriorment Examinar. Buscarem la imatge i finalitzarem amb Accepta.

4. Un cop hem pujat la imatge, compartirem la nostra carpeta de forma pública. Premerem clic dret sobre la carpeta, en Edita propietats. Seguidament premerem Afegir usuaris… i premerem Públic (només visualitza, sense contrasenya). Per últim acceptarem en Accepta.

5. Continuarem amb clic dret sobre la imatge anteriorment pujada en la nostra carpeta, en Enviar enllaços.

6. S’ens obrirà un nou missatge on copiarem la direcció web (URL) que encapçala el missatge (seleccionem la URL, clic dret i Copiar).

7. Seguidament incrustarem la nostra imatge en les signatures. Per això ens dirigirem a Preferències en Signatures. Aquí crearem una nova signatura, o utilitzarem una ja creada. en format HTML (molt important). Per últim buscarem la següent icona . Al prémer accedirem a una petita finestra on introduirem la URL anteriorment copiada (clic dret, enganxa). Finalment Guardarem els canvis.

Feu un comentari