Com configurar la retenció de les carpetes e-mail en Zimbra?

Existeixen dos possibilitats per configurar la retenció de les carpetes e-mail. Marcar períodes i evitar l’esborrat de correus o bé marcar períodes per que aquests s’eliminin automàticament. Aquests, poden utilitzar-se tant individualment com conjuntament.

1. Ens dirigirem a la carpeta que desitgem retenir amb clic dret i premerem Edita propietats:

2. En aquest moment, premerem la pestanya de Retenció, on ens apareixerà un menú de configuració per aquesta. Aquí, podrem habilitar tant la retenció de missatges com l’eliminació de missatges:

  • Habilita la retenció de missatges, ens permetrà que els missatges de aquesta carpeta quedin retinguts durant el temps que establim, enviant-nos una autorització cada vegada que eliminem un d’aquests. Igualment els missatges es depositaran a la paperera, per la qual cosa els podrem recuperar si es necessari:
  • Habilita l’eliminació de missatges, ens permetrà programar de forma temporal que els missatges continguts en la carpeta s’eliminin automàticament segons el temps que haguem indicat. També es depositaran en la paperera de reciclatge.

Feu un comentari