Com exportar comptes, contactes o calendaris al Zimbra

En aquest manual explicarem la forma d’exportar els elements de Zimbra com correu electrònic amb les seves carpetes, agendes de contactes i calendaris, als formats estàndard de mercat, eml, csv i ics respectivament.

El primer que hem de fer és accedir a les preferències de l’usuari, opció Importa/Exporta:

Aquí ens apareixeran les opcions de Importa d’un fitxer o exportar un fitxer o diversos, com veurem a continuació.

Tenim tres opcions, exportar tot el compte sencera (correu, contactes, calendaris, tasques i maletí), o només les agendes o els contactes per separat.

En funció del que seleccionem, podrem escollir les carpetes concretes que volem exportar. Si no indiquem res, amb l’opció Compte podem exportar TOT el contingut en un sol fitxer de tipus TGZ que podem fer servir, per exemple, per importar en un altre compte de Zimbra o obrir i visualitzar els elements directament.

En aquest apartat podem escollir la carpeta concreta que volem exportar, en aquest cas també en un format tgz.

També podem fer una exportació de el fitxer tgz de forma avançada, seleccionant l’opció Configuració avançada, i ens apareixerà a la pantalla que Tipus de dades volem exportar (podem seleccionar per exemple només el correu), que data de les dades volem exportar (per exemple els correus d’una període de temps determinat), o fins i tot filtrar per nom (assumpte d’un correu o una cita, un adjunt, etc.).

També podem exportar només els arxius de contingut (per exemple només els correus en format EML, però no les metadades, que per exemple faria servir Zimbra per a una importació de comptes, però no necessaris per importar correus a un Thunderbird)

Si no volem exportar tot el compte, també podem exportar només les agendes de calendaris, en aquest cas hem d’escollir que agenda volem exportar, i un cop escollida, ens exportarà un fitxer de tipus ICS, que és el format estàndard per a importar a altres sistemes com Outlook, Thunderbird o Google

L’altra opció seria exportar les llibretes de contactes, que igual que el pas anterior, ens obliga a escollir una de les agendes de contactes, i també ens permet escollir el format de sortida de el fitxer CSV que generarà el sistema.

En aquest cas, a diferència de l’ICS, no hi ha un estàndard en el format de sortida de l’CSV, pel que pot haver-hi diferències en la importació dels camps dels contactes, i no podem garantir que aquests s’importin correctament (consultar amb la documentació de sistema a importar)

Feu un comentari