Configurar un compte SMTP extern a Zimbra

A Zimbra es poden configurar comptes externes de correu per a visualitzar bústies que no estan en Zimbra (com Gmail o Outlook.com per exemple), tal com descrivim en el manual https://www.btactic.com/com-configurar-comptes-externs-en-zimbra/?lang=ca, però per poder ENVIAR usant el protocol SMTP des de Zimbra, cal configurar un compte SMTP (només es pot fer amb un compte extern) a través d’un Zimlet dissenyat per a aquesta funció.

MOLT IMPORTANT, aquest sistema està pensat exclusivament per enviar amb comptes que NO siguin de el mateix domini. Si es vol enviar des de comptes de correu de el mateix domini, cal seguir aquest manual: https://www.btactic.com/com-delegar-comptes-en-zimbra/?lang=ca

Per enviar per SMTP, en la nostra pantalla de Zimbra, hem d’accedir als Zimlets, a la part inferior de menú esquerre, just a sota de l’apartat Etiquetes:

Accedim a l’Zimlet bSmtp, i ens apareixerà a la pantalla un formulari per omplir les dades SMTP del compte externa (NO de el mateix domini), i omplim les dades que ens proporcioni el nostre proveïdor del compte extern. També seleccionem la carpeta que guardarà els missatges enviats des d’aquest compte (es pot crear en aquest mateix moment.

Un cop tenim configurat el compte SMTP en el nostre compte de Zimbra (només es pot crear UNA compte SMTP per compte de Zimbra), ja podem enviar correus electrònics usant el compte SMTP configurat. Podem fer servir la funció de perfil a les preferències per configurar un perfil a l’hora d’enviar per SMTP usant comptes externs.

Feu un comentari