Gestionar usuaris al Nextcloud

En aquest manual us ensenyem com es poden gestionar de forma senzilla usuaris des de la nostra instal·lació de Nextcloud.

Per a això, hem de tenir permisos d’administració d’usuaris, ja sigui de forma global (administrador global) o bé per a un o diversos grups d’usuaris. Si no disposem de permisos, haurem contactar amb el nostre administrador de Nextcloud.

Per poder accedir a la gestió d’usuaris en Nextcloud, hem de primer accedir a l’tauler de control d’usuaris, que trobarem a la part superior dreta de la nostra pantalla:

Des d’aquí accedim a menú d’usuaris de Nextcloud:

En aquesta pantalla podem editar els usuaris existents o crear nous usuaris (només del nostre grup si estem accedint com a administrador d’usuaris de grup)

Per crear un nou usuari, premem en el botó Nou usuari a la part esquerra de la pantalla, i ens apareixeran les dades per a la creació de l’usuari:

Omplim les dades que ens sol·licita, Nom d’usuari (per entrar com a usuari), Nom de visualització (el que ens mostra en la nostra sessió i amb el qual ens poden veure altres usuaris de Nextcloud), Contrasenya (per defecte ha de tenir 8 caràcters com a mínim), Correu electrònic (molt important si volem rebre notificacions d’activitat de Nextcloud o per recuperar la contrasenya en cas necessari), Afegir usuari en grup (obligatori posar el grup en cas que siguem administradors d’usuaris de grup), i l’espai predeterminat (un desplegable amb diferents opcions, que es poden indicar manualment. Això limita l’espai assignat a aquest usuari)

Quedarà de la següent forma. Si tot és correcte, podem validar el formulari amb el botó blau:

Un cop validem a l’usuari nou, ja ens apareixerà a la llista d’usuaris, que podrem editar si cal:

Per editar l’usuari, podem prémer sobre la icona de l’llapis per veure les opcions d’edició. Si volem gestionar a l’usuari, premem sobre els tres punts … i ens apareixeran les diferents opcions de gestió de l’usuari:

Podem eliminar a l’usuari, esborrar tots els dispositius (fer que no es pugui visualitzar en un smartphone per exemple), inhabilitar usuari (no esborrem les dades, però l’usuari no pot accedir a la informació), o tornar a enviar el correu de benvinguda.

MOLT IMPORTANT, els usuaris es creen per defecte en anglès, i poden canviar el seu idioma a les preferències personals de l’usuari (Com gestionar les nostres preferències a Nextcloud?), però com a administradors d’usuaris, podem definir l’idioma a l’hora de crear l’usuari, un cop creat.

Per això, hem d’accedir a la part inferior esquerra de la pantalla de gestió d’usuaris, a l’apartat Ajustos:

Es desplegaran una sèrie d’opcions de visualització de la llista d’usuaris:

En aquest punt, marquem l’opció Mostra idiomas. La resta d’opcions poden ser útils per saber la data i l’hora de l’últim inici de sessió, o aspectes més tècnics com la base de dades de l’usuari o la ruta d’emmagatzematge:

Un cop marcat, ens apareixerà la columna Idioma a la llista d’usuaris.

Aleshores podem editar l’usuari (botó amb forma de llapis de la dreta de l’usuari), i despleguem l’opció d’idiomes, podem escriure el nom de l’idioma, i seleccionar-lo:

També ens apareixerà l’opció d’idioma per defecte a l’hora de crear un usuari nou:

Feu un comentari