Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Calendari

Calendari
El mòdul Calendari en SuiteCRM li permet administrar el seu temps programant Reunions, Trucades i Tasques. Els usuaris poden compartir la seva Calendari perquè puguin permetre que altres vegin les seves properes activitats. Aquestes activitats es mostraran en el mòdul Calendari atès que l’Usuari involucrat és un participant o la tasca se li ha assignat.
Accions del calendari
Podeu accedir a les accions del Calendari des del menú desplegable del menú Calendari o des de la barra lateral. Les accions del Calendari són les següents:

Programar reunions: s’obre un nou formulari en la vista d’edició del mòdul Reunions per permetre-us crear un nou registre de reunió. Aquest registre es mostrarà en el Calendari.

Programar trucades: s’obre un nou formulari en la vista d’edició del mòdul de trucades per permetre-us crear un nou registre de trucades. Aquest registre es mostrarà en el Calendari.

Crear tasca: s’obre un nou formulari en el mòdul Edita vista del mòdul Tasques per permetre-us crear un nou registre de tasca. Aquest registre es mostrarà en el Calendari.

Avui: et redirigeix ​​al format Dia del calendari per al dia actual.

Feu un comentari